بیمه عمر و سرمایه گذاری، نگین درخشان بیمه کارآفرین

تنها با یک توافق دو طرفه، در کنارتان هستیم

حمل و نقل خود را با آرامش خاطر انجام دهید

کار خود را با خیالی آسوده به انجام رسانید؛ پشتیبان شما هستیم

بیمه، راهی برای محافظت از اموال و دارایی های شما

خطرات پروژه ها و مسؤولیت های حرفه ای خود را به ما بسپارید

حق بیمه های خود را می توانید با استفاده از این بخش به صورت اینترنتی پرداخت نمایید
پرداخت اینترنتی حق بیمه

انواع بیمه نامه ها

اموال

بیمه نامه های اموال

اشخاص

بیمه نامه های اشخاص

مهندسی

بیمه نامه های مهندسی

مسؤولیت

بیمه نامه های مسؤولیت

مدیریت جامع اطلاعات بیمه
(مخصوص نمایندگان شعبه)

آخرین خبرها

مشتریان برتر